Байгуулах дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Вьетнам - Вьетнам Хууль: Вьетнам Нь Хуулийн Фирм

төлөөлөгчийн газар

журам тогтоох төлөөлөгчийн газаргадаадын бизнесийн байгууллага дахь Вьетнам нь ч дээр суурилсан журам бичигдсэн Дугуй Үгүй Энэ тохиолдолд толгой компани байхгүй тамга. бүх dossier байх естой хууль есны замаар хилийн чанад дахь дипломат төлөөлөгчийн Тусгай зөвшөөрөл олгох байгууллага болно татгалзах олгох Лиценз Байгуулах. салбар хүмүүст: Дотор арван таван ажлын өдөр өдрөөс эхлэн олгох. дахин олгох.

хугацааг нь сунгах

тохируулга. хүчингүй болгох Лиценз Байгуулах төлөөлөгчийн газар эсвэл салбар. тусгай зөвшөөрөл олгох байгууллага болно хэвлэн нийтлэх дээр дараах мэдээллийг түүний вэб портал: даалгавар нь Вьетнам Нь Хуулийн Фирм байсан нь гүйцэтгэх байгуулах төлөөлөгчийн газар. гадаадын худалдаачид.